خبر خوب برای مالکین چسبیده به بافت روستای واحد در شهرستان کلاردشت

طرح هادی روستای واحد کلاردشت

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طرح هادی روستای واحد واقع در ضلع شمالی دشت کلاردشت را پس از گذشت  10 سال به روز رسانی نمود این در حالی است که آخرین بار در سال 1380 اقدام به ارائه طرح هادی نموده بود.

در این طرح از حریم 50 تا 100 متر به حریم طرح هادی قبلی روستای واحه اضافه شد.

طرح هادی در واقع حریم روستا را تعیین نموده و امکان اجازه ساخت را در محدوده روستا و نوع کاربری اراضی روستا را مشخص می نماید.

پیامد های تغییر طرح هادی :

1- افزایش حریم روستا جهت ساخت و ساز

2- تغییر کاربری زمین های چسبیده به بافت از کشاورزی به مسکونی

3- افزایش قیمت زمین های حریم جدید