جواز ساخت در کلاردشت

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساختمانی و تعمیرات اساسی در کلاردشت:
الف) مدارک مورد نیاز جواز ساخت در کلاردشت :

۱- درخواست مالک
۲- ارائه اصل و فتوکپی اسناد مالکیت (سند شش دانگ یا اوقافی شش دانگ)
۳- ارائه اصل و فتوکپی وکالتنامه و شناسنامه وکیل (در معامله وکالتی)
۴- ارائه نقشه تفکیکی یا تقسیمی مورد تأیید شهرداری
۵- ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه مالک یا مالکین (کارت ملی)
۶- جهت املاکی که بصورت ساخته شده می‌باشند و مالکین تقاضای تجدید بنا و یا پروانه تعمیراتی دارند آخرین مدرک تسویه حساب ارائه گردد.
۷- چنانچه مالک در قید حیات نباشد ارائه گواهی انحصار وراثت و وکالتنامه از سایر ورثه الزامی می‌باشد.
۸- ارائه کد پستی ملک

به منظور خرید ویلا در کلاردشت با ما تماس بگیرید.

ب) مراحل انجام کار جواز ساخت در کلاردشت :
۱- تشکیل پرونده
۲- مراجعه به واحد کنترل ساختمانی و ثبت کد نوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
۳- مراجعه مالک و یا وکیل قانونی وی در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید)
۴- تعیین بروکف توسط واحد نقشه برداری (در صورت نیاز)
۵- اظهارنظر واحدهای تعیین خلاف و طرح تفصیلی شهرسازی با توجه به درخواست مالک و دستور لازم توسط رئیس شهرسازی و شهرداریمنطقه و انجام استعلامات از اداره برق، بیمه، پست، آتش‌نشانی، گاز و صدور دستور تهیه نقشه
۶- بعد از تأیید نقشه‌های معماری توسط کمیته فنی شهرداری می‌بایستی توسط مهندس ناظر، محاسب و… و سازمان نظام مهندسی ساختمان، واحد نظارت بر پروانه تأیید و به واحد ساختمانی تحویل گردد.
۷- صدور پیش‌نویس قطعی پروانه ساختمانی و ارجاع به واحد درآمد و نوسازی و پرداخت عوارض
۸- صدور مجوز پروانه ساختمانی
۹- تأییدات (امضای مسئول شهرسازی ساختمانی، معاون فنی و شهرسازی، شهردار)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با نماینده عمرانی ما در کلاردشت تماس بگیرید.

09124433216 آقای مهندس سینا جعفری راد

به منظور فروش ویلا در کلاردشت با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی : نحوه صدور جواز ساخت در کلاردشت ، جواز ساخت کلاردشت ، پروانه ساختمانی در کلاردشت ، مراحل صدور جواز ساخت