پروانه ساختماني و تعميرات اساسي:
صدور مجوز پروانه ساختماني و پروانه تعميراتي (تعميرات اساسي)
الف) مدارك مورد نياز:
1- درخواست مالك
2- ارائه اصل و فتوكپي اسناد مالكيت (سند شش دانگ يا اوقافي شش دانگ)
3- ارائه اصل و فتوكپي وكالتنامه و شناسنامه وكيل (در معامله وكالتي)
4- ارائه نقشه تفكيكي يا تقسيمي مورد تأييد شهرداري
5- ارائه اصل و فتوكپي شناسنامه مالك يا مالكين (كارت ملي)
6- جهت املاكي كه بصورت ساخته شده مي‌باشند و مالكين تقاضاي تجديد بنا و يا پروانه تعميراتي دارند آخرين مدرك تسويه حساب ارائه گردد.
7- چنانچه مالك در قيد حيات نباشد ارائه گواهي انحصار وراثت و وكالتنامه از ساير ورثه الزامي مي‌باشد.
8- ارائه كد پستي ملك
ب) مراحل انجام كار:
1- تشكيل پرونده
2- مراجعه به واحد كنترل ساختماني و ثبت كد نوسازي و درخواست و تعيين زمان بازديد از ملك
3- مراجعه مالك و یا وکیل قانونی وی در زمان تعيين شده به شهرداري و بازديد ملك توسط مأمور بازديد (مأمور بازديد پس از بازديد ملك به مالك يا متقاضي اعلام مي‌نمايد در چه زماني به كدام قسمت شهرداري جهت پيگيري مراجعه نمايد)
4- تعيين بروكف توسط واحد نقشه برداري (در صورت نياز)
5- اظهارنظر واحدهاي تعيين خلاف و طرح تفصيلي شهرسازي با توجه به درخواست مالك و دستور لازم توسط رئيس شهرسازي و شهرداريمنطقه و انجام استعلامات از اداره برق، بيمه، پست، آتش‌نشاني، گاز و صدور دستور تهيه نقشه
6- بعد از تأييد نقشه‌هاي معماري توسط كميته فني شهرداري مي‌بايستي توسط مهندس ناظر، محاسب و… و سازمان نظام مهندسي ساختمان، واحد نظارت بر پروانه تأييد و به واحد ساختماني تحويل گردد.
7- صدور پيش‌نويس قطعي پروانه ساختماني و ارجاع به واحد درآمد و نوسازي و پرداخت عوارض
8- صدور مجوز پروانه ساختماني
9- تأييدات (امضاي مسئول شهرسازي ساختماني، معاون فني و شهرسازي، شهردار)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با نماینده ما در کلاردشت تماس بگیرید.

09367473061 آقای سینا جعفری راد