از جانب اداره ورزش و جوانان اعلام شد  بزودی با همکاری اداره ورزش و هیآت کشتی و اتاق اصناف شهرستان مسابقات کشتی محلی در محل پنج شنبه بازار کلاردشت در طول تابستان برگزار گردد.