زمینی کوچک با چشم انداز عالی در گرکپس

زمینی کوچک با چشم انداز عالی در گرکپس
Kelardasht, Mazandaran, Iran
فروخته شده - زمین
1004 400 متر مربع

زمین دارای 16 متر بر و دیوارکشی شده است از مزایای دیگر زمین چشم اندازی فوق العاده به جنگل های جنوبی کلاردشت و دسترسی بسیار مناسب به شهر میتوان نام برد.

نقشه ملک

Agent جعفری راد


اطلاعات بیشتر

تماس

بارگذاری ...

ملک های مشابه